Kasy fiskalne Gorzów. Drukarki fiskalne.
Oprogramowanie dla gastronomii i hoteli.
Telewizja Przemysłowa - Monitoring - Alarmy.
Wagi, krajalnice, Urządzenia sklepowe.
Terminale kart płatniczych.

kontakt: +48 663 40 40 00

Dokumenty podatnika.

1 - Zgłoszenie - aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.

2 - Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

3 - Wniosek o-zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

4 - Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.

5 - Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kradzieży - utracie kasy rejestrującej.

6 - Ewidencja oczywistych pomyłek.

7 - Ewidencja zwrotów i reklamacji.

 

Rozporządzenia.

1 - ROZPORZĄDZENIE MF w sprawie kas rejestrujących

2 - ROZPORZĄDZENIE MF w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika