Kasy fiskalne Gorzów. Drukarki fiskalne.
Oprogramowanie dla gastronomii i hoteli.
Telewizja Przemysłowa - Monitoring - Alarmy.
Wagi, krajalnice, Urządzenia sklepowe.
Terminale kart płatniczych.

kontakt: +48 663 40 40 00

Chart do 30 pokoi

cena brutto: 2400.00 PLN

cena netto: 1951.22 PLN


Program dla hoteli CHART dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modularnej budowie, znajduje szerokie zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, hostelach i sanatoriach. Systemy hotelowe z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Pomimo że program CHART zawiera bogaty pakiet funkcji, charakteryzuje się łatwością obsługi.

Opis produktu:

RECEPCJAFunkcjonalności recepcji wykorzystywane są głównie przez personel recepcyjny, marketing oraz kadrę zarządzającą. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby umożliwić sprawną obsługę Gości hotelowych oraz mieć możliwość wyświetlenia niezbędnych informacji dotyczących całego obiektu hotelowego.Dzięki zebraniu niezbędnych funkcji, które ułatwiają obsługę Gości, dają dostęp do wskaźników obiektu oraz wyniku finansowego, jaki został wygenerowany w danym okresie. Program posiada rozbudowany poziom uprawnień umożliwiający konfigurację programu w taki sposób, aby najistotniejsze dane o obiekcie były dostępne tylko dla wybranych, zaufanych osób.REZERWACJEJedynie w programie CHART do rezerwacji hotelowych istnieje dowolność w prowadzeniu rezerwacji oraz meldunków pojedynczego miejsca w pokoju lub całego pokoju.W zależności od potrzeb program umożliwia:

- rezerwowanie i meldowanie Gości w pokojach

- rezerwowanie i meldowanie Gości na łóżkach

w poszczególnych pokojach -

funkcjonalność przydatna dla sanatoriów, pensjonatów, hosteli i obiektów noclegowychSystem rezerwacji zapewnia elastyczną formę obsługi obiektu i dostosowanie do potrzeb Klientów.Większość obiektów noclegowych nadal sprzedaje wyłącznie pokoje, a nie miejsca, dlatego program daje możliwość wyboru: sprzedaż pokoi, sprzedaż miejsc lub prowadzenie sprzedaży mieszanej, czyli sprzedaż pokojo-miejsc.NALEŻNOŚCI - SPRZEDAŻProjektanci systemu, dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu w pracy w hotelach, wiedzą jak ważnym elementem programu hotelowego jest prosta w obsłudze i elastyczna forma rozliczenia Gościa. Wyszliśmy z założenia, że z jednego miejsca w programie należy umożliwić użytkownikowi kontrolę należności oraz sprawne rozliczanie pobytu Gościa. Dlatego, wszystkie obciążenia Twoich Gości przechowywane są w jednym miejscu w programie. Taka funkcjonalność daje możliwość w łatwy sposób rozliczyć odwiedzających, a następnie ich wymeldować.Wspólne miejsce przechowywania obciążeń to również elastyczność i prostota obsługi grup zorganizowanych, które najczęściej kończą pobyt wspólnym rozliczeniem wszystkich pokoi. W przypadkach wspólnego, grupowego rozliczenia zdarza się, że istnieje konieczność wyodrębnienia należności, które Klient grupowy musi opłacić we własnym zakresie (np.: minibarek).Dla naszego programu żadna z tych sytuacji nie stanowi problemu. Przewidzieliśmy takie scenariusze i wyposażyliśmy nasz program w możliwość obsługi tego rodzaju rozliczeń.OBSŁUGA ZASOBÓWWiele obiektów hotelowych, poza noclegiem i wyżywieniem, świadczy swoim Gościom usługi dodatkowe. Dostrzegając potrzeby naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, program CHART daje możliwość obsługi dodatkowych zasobów obiektu, które wymagają rezerwowania lub kontroli ich dostępności. • rezerwacja zasobów hotelowych, takich jak: sale, sauny, baseny, itp.


 • graficzna prezentacja zarezerwowanych oraz wykorzystanych zasobów


 • swobodna zmiana interwału czasowego wyświetlanego grafiku zasobów


 • cena zasobu wprowadzana ręcznie lub automatycznie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego cennika


 • różnorodne rodzaje rozliczenia rezerwowanego zasobu tj.: paragon, faktura, obciążenie konta, uwzględnienie przedpłaty, uwzględnienie rabatów, bezpłatne rozliczenie


 • filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie zarezerwowanych oraz wolnych zasobów


 • nieograniczona ilość zasobów, jaka może być kontrolowana przez program


 • brak ograniczenia na rodzaje zasobów będących pod kontrolą programu


 • natychmiastowe rozliczenie należności i możliwość przeniesienia należności za wykorzystanie zasobu na pokój lub konto Gościa


 • drukowanie potwierdzeń zarezerwowanego zasobu
 • WYŻYWIENIE  Obecnie, w niemal każdym obiekcie noclegowym, gościom oferowane jest wyżywienie. CHART umożliwia zaplanowanie posiłków już na etapie rezerwacji. Różnorodność konfiguracji posiłku pozwala na wprowadzenie wielu dowolnych typów i rodzajów, np. dieta, podwieczorek, kolacja, itp. Dla każdego posiłku może być przygotowanych wiele osobnych cenników.  ZESTAWIENIA  Raportowanie w hotelarstwie nie jest sprawą banalną. Goście przenoszą się z pokoju do pokoju, negocjują ceny w trakcie pobytu, skracają lub wydłużają swój pobyt, wspólnie rozliczają usługi spa, gastronomię oraz noclegi w momencie wyjazdu, wpłacają zaliczki, które należy uwzględnić w rozliczeniu, żądają scalenia wszystkich usług w jedną pozycję, itp.  W programie zastosowano specjalne procedury przechowujące wszystkie dane mające wpływ na wynik finansowy lub informacje statystyczne. Wszelkie wprowadzane modyfikacje dotyczące rezerwacji, pobytów oraz rozliczeń są rejestrowane i raportowane. Zestawienia zostały przygotowane w taki sposób, aby najważniejsze informacje zawsze były pod ręką w łatwo dostępny sposób. Czytelne zastosowanie kategorii zestawień i raportów umożliwia intuicyjny wybór odpowiedniego dokumentu, zawierającego poszukiwaną informację.